Wersja Polska
English version

komfort-tour.pl

Getto i Fabryka Oskara Schindlera

Przewodnik audio:    Przewodnik audio

Plan trasy

Getto w Podgórzu
Apteka pod orłem
Plac bohaterów getta
Historia Getta i jego mieszkańców
Fabryka Oskara Schindler’a
Mury getta

 

miejsce odbioru:  bezpłatne, dowolne na  terenie Starego Miasta i Kazimierza

godzina odbioru: dowolna, do uzgodnienia